• INNOWACJE NA RYNKU SZKOLEŃ I ROZWOJU

Projekty

Klaster realizuje swoje cele poprzez konkretne projetky. Przedstawiamy te najważniejsze.

Innowacyjność 3.0

Jednym z kluczowych celów Klastra HRD jest działanie na rzecz podnoszenia innowacyjności pracowników i organizacji. Dlatego też Klaser HRD będzie podejmował inicjatywy w takich obszarach jak badanie rzeczywistych uwarunkowań innowacyjności pracowników, zespołów i organizacji oraz upowszechnianie / wdrażanie rozwiązań przyczyniających się do wzrostu innowacyjności.

Polska 3.0

Z dużą satysfakcją wspieramy jeden z największych projektów strukturalnych „Polska 3.0”. W ramach tej inicjatywy podczas Światowego Kongresu Klastrów mieliśmy przyjemność prowadzić panel dotyczący Społecznej odpowiedzialności Biznesu.

Kongres Rynku HR Development

W październiku 2016 roku organizujemy kongres środowisk działających w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.