• INNOWACJE NA RYNKU SZKOLEŃ I ROZWOJU

Organizacja i struktura

W ramach Klastra działają następujące organy:

I. Koordynator Klastra – jako organ zarządzająco – administracyjno – wykonawczy
II. Zarząd Klastra – jako organ zarządzająco – wykonawczy

 


I. Koordynator Klastra
1. Koordynatorem Klastra HRD jest Spółka HRD sp. o.o.
2. Zadania Koordynatora Klastra:

 • koordynowanie projektów Klastra,
 • koordynowanie działań marketingowych i promocyjnych na rzecz Klastra
 • koordynowanie działań administracyjno – biurowych
 • zarządzanie finansami Klastra, zgodnie z jego polityką finansową
 • zapewnienie obiegu informacji w obrębie Klastra odostępu do informacji na temat Klastra, jego inicjatyw i aktywności
 • powołanie i odwołanie członków Zarządu Klastra,
 • formalne reprezentowanie Klastra na zewnątrz w umowach i porozumieniach oraz w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • zawierania umów o współpracy partnerskiej i projektowej z Partnerami Biznesowymi i Uczestnikami Klastra

 

Lp. Udziałowcy HRD Sp. z o.o.
Strona www Osoba reprezentująca
1 Respect Sp. z o.o. www.respect-ds.pl Ewa Puzia-Sawicka
2 ForFuture Sp. z o.o. www.forfuture.com.pl Grzegorz Filipowicz
3 2C Consulting Sp. z o.o. www.2cconsulting.pl Paweł Kopijer
4 HRtec Sp. z o.o. www.hrtec.pl Piotr Pszczółkowski
5 Nowe Motywacje Sp. z o.o. www.nm.com.pl Grzegorz Święch
6 SHRS Sp. z o.o. www.shrs.pl Sławomir Sikora

II.Zarząd Klastra

 1. Funkcję Zarządu Klastra pełni Zarząd Spółki HRD sp. z o.o.
 2. Zarząd jest organem zarządzająco – koordynująco – wykonawczym dla Klastra powoływany przez Spółkę na czas nieokreślony.
 3. Zarząd Klastra wyznacza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania Klastra, a także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań w
 4. zakresie ich zgodności ze strategią działania Klastra.
 5. Zarząd Klastra może powoływać grupy zadaniowe (tematyczne) celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i strategią Klastra.
 6. Podział kompetencji Zarządu Klastra:

 

Skład Zarządu Klastra

Ewa Puzia – Sawicka Prezes Zarządu, odpowiedzialna za rozwój relacji z Partnerami Klastra tel. 606 92 92 84

e.puzia@respect-ds.pl

Paweł Kopijer Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za koordynowanie działań marketingowych oraz współpracę z Partnerami zagranicznymi tel. 606 659 012

pawel@2cconsulting.pl

Grzegorz Filipowicz Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za rozwój produktów klastrowych oraz nadzór merytoryczny nad projektami tel. 518 020 998

grzegorz@forfuture.eu

Piotr Pszczółkowski Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za koordynowanie działań administracyjno – biurowych tel. 500 025 365

piotr.pszczolkowski@hrtec.pl

Grzegorz Święch Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za rozwój relacji z Partnerami Klastra tel. 502 427 408

grzegorz.swiech@nm.com.pl

Anna Talaga Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialna za koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem  środków UE tel. 692 469 416

anna.talaga@wsb.wroclaw.pl

Sławomir Sikora Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za koordynowanie działań formalno – prawnych tel. 666 949 493

slawomir.sikora@shrs.pl