• INNOWACJE NA RYNKU SZKOLEŃ I ROZWOJU

Certyfikacja SEB / QSEB

Standard SEB istnieje na rynku od 2009 roku. Zarówno firmy szkoleniowe jak i polskie organizacje na kanwie Standardu SEB realizują projekty i polityki szkoleniowe. W 2011 roku nakładem wydawnictwa SWPS Academica została opublikowana książką pod tytułem Kompendium Zarządzania Szkoleniami autorstwa Pawła Kopijera, która stanowi kompleksowy opis Standardu SEB. Na przestrzeni lat, certyfikaty Standardu SEB otrzymały między innymi takie firmy szkoleniowe jak Respect Sp. z o.o.; Doskam Sp. z o.o.; Inventa. W ramach realizacji polityki szkoleniowej między innymi takie organizacje jak Towarzystwo Ubezpieczeniowe PreVoir, Credit Agricol Bank Polska S.A.,  ING Bank Śląski przeprowadziły projekty szkoleniowe w oparciu o Standard SEB.


Standard Q SEB

Standard Q SEB powstał na bazie i w odniesieniu do rynkowego standardu SEB/SEA© wdrażanego od kilkunastu lat w obszarze Zarządzania Efektywnością Rozwoju Ludzi w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, dając tym samym kompatybilność między metodyką zarządzania procesami rozwojowymi u klienta, kupującego usługi szkoleniowo-rozwojowe i metodyką realizacji usługi u dostawcy.

Celem Standardu Quality SEB jest zapewnienie realizacji usług rozwojowych z mocnym ukierunkowaniem na rezultaty biznesowe Przedsiębiorstwa, stąd jego założeniem jest wzmocnienie współpracy certyfikowanego dostawcy z klientem w sferze wytworzenia realnej zmiany w codziennej pracy szkolonych i rozwijanych pracowników.

Dzięki Standardowi Quality SEB, zarówno dostawca usługi, jak i jej beneficjent, mogą efektywnie współpracować z koncentracją na poprawie rezultatów biznesowych, uzyskiwanej dzięki rozwijanym i wykorzystywanym kompetencjom pracowników.

Standard QSEB obejmuje 4 obszary:

OBSZAR 1. REALIZACJA I EWALUACJA USŁUGI ROZWOJOWEJ
OBSZAR 2. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ FIRMY DORADCZO-ROZWOJOWA
OBSZAR 3. ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI KONTRAKTOWANYCH KADR
OBSZAR 4. ADMINISTROWANIE USŁUGĄ ROZWOJOWĄ I KOMUNIKACJA Z JEJ INTERESARIUSZAMI

Certyfikowany standard QSEB spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości oraz zgodny jest z wymaganiami jakościowymi określonymi przez PARP i dedykowany jest firmom doradczo – rozwojowym. Instytucją audytującą i certyfikującą jest Biuro Certyfikacji PRS S.A. (www.prs.pl)

Jak uzyskać certyfikat QSEB?

1.    Analiza standardu QSEB – link do standardu QSEB

2.    Zgłoszenie (wypełnienie Wniosku o ofertę na certyfikację systemu zarządzania)

3.    Audyt (dwa etapy)
Pierwszy etap audytu początkowej certyfikacji przeprowadzany jest w celu: wystarczającego zrozumienie prowadzonej działalności przez firmę , zebrania niezbędnych informacji dot. zakresu systemu zarządzania funkcjonującego w danej firmie, przeprowadzenia rozmów z personelem organizacji.
Drugi etap audytu początkowej certyfikacji, przeprowadzany jest w celu oceny zgodności wdrożenia i stosowania wymagań zawartych w kryteriach audytu.

4.    Certyfikacja

•    Certyfikacja początkowa
•    Audyty nadzoru prowadzone są po 1 i 2 roku od nadania certyfikatu początkowego
•    Re-certyfikacja (ponowna certyfikacja po 3 latach od wydania certyfikatu początkowego)

Procedura przeprowadzenia procesu certyfikacji podmiotu świadczącego usługi rozwojowe znajduje  się na stronie internetowej https://www.prs.pl/certyfikacja-systemow-zarzadzania/standard-qseb-quality-seb.html. Dostępna też jest w siedzibie jednostki certyfikującej.

Cały proces certyfikacji znajduje się również w dokumencie „Zasady certyfikacji”, który jest do pobrania ze strony https://www.prs.pl/certyfikacja-systemow-zarzadzania.html.