• INNOWACJE NA RYNKU SZKOLEŃ I ROZWOJU

Certyfikacja

Klaster HRD przygotowuje obecnie, we współpracy ze Stowarzyszeniem PSTD, proces certyfikacji dla przedsiębiorstw, dla których ważne jest ciągłe doskonalenie procesów inwestowania i rozwoju własnego Kapitału Ludzkiego. W ramach tego procesu będzie udostępniona też możliwość uzyskania certyfikacji kompetencyjnej dla Profesjonalistów HR, jako osób fizycznych, które odnoszą sukcesy i rozwijają się w zawodzie „Menedżer Rozwoju”.

Szczegóły oferowane procesu certyfikacji, zarówno w wersji dla przedsiębiorstwa, jak i dla profesjonalisty są w przygotowaniu. Jeśli chcesz informacji teraz, napisz pawel@kopijer.pl

Podstawą metodologiczną obu procesów, jest realizowane od kilku lat Badanie TDI (Badanie Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowo-rozwojowej) www.badanieTDI.pl

Równolegle projektowany jest też proces certyfikacji dla przedsiębiorstw dla których Innowacyjność Procesów i Ludzi jest podstawą działania i rozwoju na rynku.

Standard SEB