• INNOWACJE NA RYNKU SZKOLEŃ I ROZWOJU

Badania

Jednym z głównych celów Klastra HRD jest realizacja różnego rodzaju projektów badawczych związanych z szeroko rozumianym obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

W Polsce ciągle brakuje własnych badań, które pozwalałyby szukać najlepszych rozwiązań i budować dobre praktyki w dziedzinie HR.

W tej chwili realizujemy trzy projekty badawcze jednak ich ilość na pewno będzie systematycznie rosła.

  1. Training & Development Index TDI  – badanie procesów szkoleniowych w organizacjach
  2. HR Biznes Trendy – badania głównych trendów kształtujących obszar ZZL
  3. Innovation Index – badanie czynników decydujących o innowacyjności firm