• INNOWACJE NA RYNKU SZKOLEŃ I ROZWOJU

Aktualności

logo

Zostaliśmy zaproszenie do poprowadzenia/ moderowania panelu dotyczącego Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w ramach II Światowym Kongresie Klastrów (Cluster World Congress), odbył się w Dąbrowie Górniczej w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r.

 

Program konferencji http://clusterworldcongress.com/pl/program/

 

W trakcie panelu omawiane były kwestie związane z rolą biznesu i innych instytucji w kształtowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi kompetencji niezbędnych w nowej rzeczywistości. Pytania, z którymi się zmierzyliśmy to: jakich pracowników potrzebujemy do rozwoju gospodarczego? jaka powinna być rola odpowiedzialnego biznesu w kształtowaniu kluczowych kompetencji? jaka powinna być w tym zakresie rola szkół, uczelni wyższych etc.? jak powinna zmieniać się rola służb HR w nowej rzeczywistości? Podczas panelu poruszyliśmy 4 obszary tematyczne:

1.         Najnowsze badania na temat CSR

2.         Fair Trade a CSR  podobieństwa i różnice szanse na przenikanie się idei.

3.         CSR w praktyce

4.         CSR w przestrzeni HR