• INNOWACJE NA RYNKU SZKOLEŃ I ROZWOJU

misja

Naszą misją jest zwiększanie efektywności biznesu w Polsce poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań HRD, użytecznych dla biznesu oraz budowanie sprzyjających warunków do rozwoju wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk oraz transferu międzynarodowego know – how.

wizja

Naszą wizją jest bycie wiodącym Liderem, integrującym środowisko, działającym na rzecz rozwoju innowacji i standaryzacji HRD w Polsce, co skutkować będzie dynamicznym rozwojem biznesu.GŁÓWNE cele

• rozwój HR Business Partneringu w Polsce
• rozwój innowacyjnych produktów i narzędzi w branży HRD
• standaryzacja i certyfikacja działań w obszarze HRDJak działamy krótko o nas

Przewagą działania w Klastrze jest możliwość podejmowania inicjatyw i projektów, których sukces wymaga solidarnej i elastycznej współpracy wielu podmiotów specjalizujących się w różnych obszarach. W Klastrze HRD dysponujemy komplementarnymi kompetencjami ponieważ skupiamy firmy o szerokim wachlarzu specjalizacji m.in.: firmy doradczo – rozwojowe, uczelnie wyższe, portale HR, firmy IT, parki naukowo-technologiczne, organizacje otoczenia biznesu, stowarzyszenia i fundacje, dzięki czemu mamy potencjał do realizacji innowacyjnych działań HRD. Budujemy także trwałe relacje międzynarodowe dające większe szanse na transfer innowacji.

Klaster HRD należy do Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP), który jest organizacją parasolową dla zrzeszonych w ramach tej struktury kilkudziesięciu klastrów z całej Polski. Celem współpracy między klastrowej w ramach sieci OKIP jest wzmocnienie innowacyjności wspólnych rozwiązań i technologii, podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, członków klastra, osiąganej dzięki stworzeniu platformy współdziałania klastrów z różnych branż oraz efektywnemu wykorzystaniu i połączeniu ich potencjałów.

Członkostwo HRD Cluster

DAJ SIĘ POZNAĆ - dołącz do nas